Stormschade / spoedreparaties

Een storm of ander noodweer kan schade aanrichten aan uw dak: afgewaaide dakpannen of dakplaten, een boom die op het dak valt, brand na blikseminslag etc. De lekkage die daarvan vaak het gevolg is, richt dan nog meer schade aan. Snelle actie is dus gewenst. Wij zijn zo snel mogelijk ter plaatse om de stormschade en/of lekkage te beperken, eventueel eerst met een spoedreparatie (noodreparatie). Daarna kunnen we uw dak definitief repareren voor lange tijd.